Traduction   译文   Translation


Engelsk ✏ Fransk    Norsk ✏ Fransk    Kinesisk ✏ FranskPriser på oversettelse

Engelsk -> Fransk 0,12€ / ord
Norsk -> Fransk 0,15€ / ord
Kinesisk -> Fransk 0,15€ / tegn

De indikerte prisene er alt inkludert : forberedelse av dokument, oversettelse, korrektur/revisjon, sideoppsett, DTP. Det er ingen minimumspris.


Hvordan beregne antall ord i et dokument?

Hvis det handler om et Word-dokument, vises antall ord automatisk nederst til venstre i dokumentet:

Oversettelse i Word

Hvis det handler om et PDF-dokument, vil det bli konvertert tilbake til et Word-dokument (av meg) eller direkte behandlet i CAT programvaren SDL Trados Studio 2019 som vil beregne antall ord i dokumentet. Det er det samme for alle andre dokumentformater.

Hvis det handler om utskrift på papir eller annet ikke-redigerbart skannet dokument, vil antall ord vurderes manuelt eller beregnes på grunnlag av antall ord i oversettelsen.

Når det gjelder kinesisk handler det om antall kinesiske tegn (visse ord er sammensatt av flere tegn).


Hva er prisen per side?

Et vanlig overslag er at en side inneholder 250 ord.
For å gi et inntrykk, ville en oversettelse av en standard side fra engelsk til fransk bli belastet med alt inkludert:

250 x 0,12€ = 30 €

Ikke nøl med å be meg om et gratis tilbud på dine behov for oversettelse.

Hvorfor velge meg?