Traduction   译文   Translation


Engelsk ✏ Fransk    Norsk ✏ Fransk    Kinesisk ✏ FranskNettverksbygging & Medlemskap

AprotradAprotrad er en profesjonell bransjeorganisasjon for oversettelse med hovedkontor i Orléans. Den er en søsterorganisasjon av SFT (Société Française des Traducteurs), som er den nasjonale foreningen for profesjonelle oversettere i Frankrike. Formålet med Aprotrad er å fremme aktiviteten for sine medlemmer og oversettelsesyrket, hovedsakelig i Orléans og Tours området, men også over hele landet. Det er et omfattende og dynamisk nettverk av oversettere som gir anledning til meningsfylte samtaler gjennom en e-postliste og forskjellige møter. Dessuten representerer Aprotrad et ressurssenter for oversettere (opplæring, støtte, oppdatert informasjon om oversettelsesmarkedet). For tiden er jeg et aktivt medlem av Aprotrad og deltar med stor glede i de ulike prosjektene i foreningen.

NORFAGNORFAG (Norsk fagoversetterforening) er en forening for oversettere som har seriøs bakgrunn innen fagoversettelse. Med fagoversettelse mener vi oversettelse av tekniske tekster, juridiske dokumenter, bruksanvisninger, nettsteder og en rekke andre former for bruksprosa. Medlemmene arbeider både for norske og internasjonale oversetterbyråer, det offentlige, forlag og privatkunder. Foreningen ble stiftet i 2012 i Norge. NORFAG er ikke et byrå. Hver enkelt oversetter er ansvarlig for sin egen virksomhet og sender regning på egne vegne. For tiden er jeg et medlem av NORFAG som frilansoversetter.

TradChiTradChi er et nettverk av kinesiske frilansoversettere. Gjennom en e-postliste kan oversetterne utveksle ideer, hjelpe hverandre med terminologi, gi råd om yrket, dele oversettelsestilbud og mye mer. TradChi ble dannet på mitt eget initiativ og fortsetter å ekspandere over tid.
Oversetterne kommer fra hele Frankrike og enda fra Kina. Vår filosofi er å være en støtte for hverandre på en vennlig måte.

CFT DicoCFT Dico er en kinesisk-fransk ordbok angående oversettelse som oppdateres daglig. Bidragsyterne er stort sett kinesiske. Den samler velkjente kinesiske språkforskere, franskspråklige lærere, viderekommende studenter og andre følgere spesialiserte i fransk-kinesisk oversettelse og fortolkning.
Et privat chatterom på WeChat gjør det lettere å utveksle informasjon mellom medlemmene, hvis arbeid blir publisert daglig på en dedikert blogg.
Jeg er så heldig å tilhøre denne sirkelen som referanse lingvist.